Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: HAKI HOLOWNICZE Sp. z o.o. ul. Strachowicka 50a 54-512 Wrocław Nip: 8943140109, Regon: 382964325, KRS: 0000779601. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: HAKI HOLOWNICZE Sp. z o.o. ul. Strachowicka 50a 54-512 Wrocław lub email: hakiholowniczewroc@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy HAKI HOLOWNICZE Sp. z o.o.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom HAKI HOLOWNICZE Sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę HAKI HOLOWNICZE Sp. z o.o. produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość).

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: hakiholowniczewroc@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: HAKI HOLOWNICZE Sp. z o.o. i ul. Strachowicka 50a 54-512 Wrocław. Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptację polityki prywatności. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close